Hasta Haklari

Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası
A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

B) Engelliler (Değişik 2010/80 Sayılı Genelge),
C) Hamileler,
D) 65 yaş üstü yaşlılar,
E) Yedi yaşından küçük çocuklar,

F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler.

1) Hizmetten genel olarak faydalanma: 

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde saglik hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumlari dikkate alinmadan hizmet alma hakki vardir. 

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:

 Her türlü saglik hizmetinin ve imkaninin neler oldugunu ögrenmeye ve saglik durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazili isteme hakki vardir. 

3) Saglik kurulusunu  ve personelini, seçme ve degistirme:

 Saglik kurulusunu seçmeye, degistirmeye ve seçtigi saglik tesisinde verilen saglik hizmetlerinden faydalanmaya, saglik hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diger saglik çalisanlarinin kimliklerini, görev ve ünvanlarini ögrenmeye seçme ve degistirmeye hakki vardir. 

4) Mahremiyet:

 Gizlilige uygun bir ortamda her türlü saglik hizmeti almaya haklari vardir. 

5) Reddetme, durdurma ve riza:

 Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasini istemeye, tibbi müdahalelerde rizasinin alinmasina ve riza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakki vardir. 

6) Güvenlik :

Saglik hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakki vardir. 

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :

Saglik tesisinin imkanlari ölçüsünde ve idarece alinan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakki vardir. 

8) Insani degerlere saygi gösterilmesi, sayginlik görme ve rahatlik:

Saygi, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, sefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik sartlar saglanmis gürültülü ve rahatsiz edici bütün etkenler giderilmis bir saglik hizmeti almaya hakki vardir. 

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Saglik tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatin ve saglik tesisinin imkanlari ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakki vardir. 

10) Müracaat, sikayet ve dava hakki:

Haklarinin ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü basvuru, sikayet ve dava hakkini kullanmaya hakki vardir.

MHRS Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150

Copyright © 2017